Permanent opholdstilladelse? Her er betingelserne

Den populæreste blandt alle de forskellige typer af opholdstilladelser i Danmark er en permanent opholdstilladelse. Opnår man en permanent opholdstilladelse slipper man blandt andet for at skulle betale et gebyr til staten, for hver gang man søger om forlængelse af sin opholdstilladelse, samtidig med at man ikke længere skal bekymre sig om at skulle igennem fornyelsesprocessen hvert andet eller tredje år.

At få forlænget sin midlertidige opholdstilladelse er ikke kun omstændigt, det koster også omkring 2000 kr i gebyrer, hvilket hurtigt kan blive en dyr fornøjelse. Dertil koster det også tid og energi, og man skal ydermere være opmærksom på, at man skal søge inden ens eksisterende opholdstilladelse udløber.

Netop på grund af ovenstående, er der en stigende efterspørgsel efter permanent opholdstilladelse.

For at opnå permanent opholdstilladelse er der en lang række krav og betingelser, som skal være opfyldt af ansøgeren på ansøgningstidspunktet. Disse vil vi gennemgå herunder

De grundlæggende betingelser

Man kan opnå en permanent opholdstilladelse, såfremt man opfylder en række grundlæggende betingelser. Disse betingelser spænder bredt, men det er vigtigt, at man opfylder dem alle.

Herunder kan du se de grundlæggende betingelser:

 • De betingelser der gjaldt for den opholdstilladelse man har nu, skal til stadighed være opfyldt
 • Man skal være minimum 18 år gammel
 • Man skal have boet lovligt i Danmark i mindst 8 år – Med undtagelse af, hvis man opfylder alle de supplerende krav. I dette tilfælde, skal man kun have boet lovligt i Danmark i 4 år. Læs om disse længere nede
 • Man må ikke have begået visse typer af kriminalitet (grov)
 • Man må som udgangspunkt ikke have noget forfalden gæld til det offentlige – medmindre der er givet henstand
 • 4 år op til at man indgiver sin ansøgning, må man ikke have modtaget nogle former for offentlig hjælp. Dette omfatter blandt andet kontanthjælp
 • Man skal have underskrevet og accepteret en erklæring om integration og aktivt medborgerskab
 • Man skal som minimum have bestået en prøve i Dansk 2 (eller en tilsvarende prøve)
 • Man skal i de sidste 4 år op til ansøgningen indsendes have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller have været selvstændig erhvervsdrivende i mindst 3 år og 6 måneder
 • På det tidspunkt, hvor man indgiver sin ansøgning skal man være i arbejde – det samme gælder, når man modtager afgørelsen fra Udlændingestyrelsen

Uddannelse tæller ikke længere for et fuldtidsarbejde, hvorfor det som udgangspunkt kun er personer med arbejde, der kan søge om permanent opholdstilladelse.

Dette gælder dog ikke, hvis man er en af følgende 3 grupper:

 • Ung mellem 18 og 19 år, som har haft uafbrudt skolegang eller arbejde siden folkeskolen
 • Person med et stærkt tilknytningsforhold til Danmark – dette gælder eksempelvis, hvis den ene forælder har været dansk statsborger fra fødslen
 • Folkepensionister eller førtidspensionist

Udover de grundlæggende betingelser, findes der fire supplerende krav, som kan gavne ens ansøgning.

Supplerende betingelser for permanent opholdstilladelser

Udover de grundlæggende betingelser, findes der en række supplerende krav, hvoraf det er et krav, at man skal opfylde minimum 2 af kravene.

De fire supplerende krav lyder som følgende:

 • Man skal have bestået en medborgerskabsprøve eller have udvist aktivt medborgerskab ved eksempelvis at deltage i foreninger eller bestyrelser i mindst et år
 • Man har haft fuldtidsarbejde i alt 5 år ud af de seneste 4 ½ år
 • Man tjener i gennemsnit 270.000 kr (eller mere) i de seneste 2 år
 • Man har bestået Dansk Prøve 3, tilsvarende eller højere

Hvilke 2 af de 4 krav man opfylder, er ligegyldigt.

Der kan være visse omstændigheder, der gør, at man ikke opfylder alle kravene. Læs her, hvad man så kan gøre.

Derudover skal man være opmærksom på, at der opkræves et gebyr, i forbindelse med ansøgning om permanent opholdstilladelse. Lige nu ligger dette gebyr på 3.700 kr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *