Familiesammenføring | Disse betingelser gælder

For at samlevere eller ægtefæller skal kunne opnå familiesammenføring, er der en række betingelser, som skal være overholdt. Såfremt disse er overholdt, er det muligt for en udlænding at få opholdstilladelse i Danmark på baggrund af familiesammenføring med en ægtefælle.

Ægtefælle er som udgangspunkt synonymt for samlever, hvorfor begrebet ægtefælle dækker begge. Der er dog enkelte afvigelser i forhold til betingelserne, hvilket vil blive pointeret løbende.

Ønsker du at vide mere om familiesammenføring med en udenlandsk ægtefælle, kan du læse mere om krav og betingelser herunder.

Betingelser i forbindelse med ægtefællesammenføring

Der er en række betingelser, som skal være overholdt, før man kan opnå familiesammenføring og dermed opholdstilladelse. Begge parter skal leve op til en række betingelser, hvoraf nogle kun gælder den ene og nogle den anden part. Dertil stilles også en række krav til ægteskabet og dets gyldighed – krav som altså gælder begge parter.

Krav til begge ægtefæller

De følgende krav stilles som udgangspunkt til begge ægtefæller:

 • Begge ægtefæller skal være fyldt minimum 24 år – hvilket er et ufravigeligt krav
 • Ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark skal være større end til noget andet land
 • Begge ægtefæller skal underskrive en erklæring om, efter bedste evne, at ville deltage aktivt i ansøgerens danskuddannelse og integration i det danske samfund.

Krav til den udenlandske ægtefælle

Ydermere stilles det som krav til den ansøgende ægtefælle, at personen skal have bestået en prøve i dansk senest 6 måneder efter, at opholdstilladelsen på baggrund af familiesammenføring er blevet tildelt.

Krav til den danske ægtefælle

Til ægtefællen, der bor i Danmark, stilles også en række krav, som omfatter både bolig og forsørgelse. Disse er følgende:

 • Ægtefællen i Danmark skal kunne forsørge sig selv og sin udenlandske ægtefælle og må derfor ikke have modtaget ydelser såsom kontanthjælp
 • Ægtefællen skal råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse
 • Ægtefællen i Danmark skal kunne stille en økonomisk sikkerhed på 54.289,48 kr. til dækning af eventuelle offentlige ydelser til den udenlandske ægtefælle
 • Ægtefællen skal bo fast i Danmark
 • Ægtefællen må ikke have modtaget voldsdomme mod tidligere partnere inden for de sidste 10 år

Krav til ægteskabet

De følgende krav omfatter blandt andet ægteskabets gyldighed og eventuelle varighed.

 • Ægteskabet skal kunne anerkendes efter dansk ret, hvorfor bigami blandt andet ikke accepteres (kravet gælder ikke for faste samlevere)
 • For samlevende, som ikke er gift, skal samlivsforholdet have været fast og længerevarende
 • Ægteskabet skal være indgået frivilligt af begge parter
 • Ægteskabet må ikke være indgået pro forma

Læs mere om de enkelte betingelser på www.nemfamiliesammenføring.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *